MEDIABELEID EN -RICHTLIJNEN

Pers

Onze verantwoordelijke voor de ontvangst van de pers op wedstrijddagen is Danny Geerts. Contacteer hem voor vragen en afspraken op danny.geerts@beerschot.be

Voor alle andere vragen en aanvragen kan u terecht bij Luther Rommens. Zijn mail-adres: luther.rommens@beerschot.be

Zij zijn in de club de enige contactpersonen voor de technische staf en spelersgroep, interviewafspraken, fotoshoots, persberichten, vragen en alle overige mediagerelateerde zaken.

Rechtstreekse interview-afspraken met staf en spelers zijn niet toegestaan.

Persaccreditaties

Op vertoon van een geldige en persoonsgebonden door sportspress.be afgeleverde perskaart en de daarbij horende accreditatie verleent K. Beerschot V.A.  tijdens de thuiswedstrijden journalisten en fotografen toegang tot de perszaal en de perstribune. Het speelveld is enkel toegankelijk voor de exclusieve media-rechtenhouders (cameramensen en verslaggevers van Eleven Sports), alsook voor fotografen en geaccrediteerde clubmedia.

Accreditaties zijn verplicht en worden per mail aangevraagd via www.sportspress.be uiterlijk 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, met vermelding van naam, nummer perskaart en medium. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd kan de persaccreditatie (toegangsticket met barcode) worden afgehaald in de Ticket Corner van het Olympisch Stadion, aan de balie 'Uitnodigingen/Reservaties". De Ticket Corner is open vanaf drie uur voor de aftrap van de wedstrijd.

Opgelet: journalisten en fotografen die een thuiswedstrijd van K. Beerschot V.A.  willen bijwonen moeten dus altijd via de Ticket Corner passeren om hun persoonlijke toegangskaart met barcode af te halen. De toegang tot het Olympisch Stadion is immers enkel mogelijk via elektronische poorten. Persaccreditaties worden niet opgestuurd.

PARKEREN

Parkeerkaarten aan de media worden door K. Beerschot V.A afgeleverd aan de respectievelijke sportredacties van kranten, radio- en televisiestations. Zij maken de parkeerkaart(en) over aan hun medewerkers die de wedstrijden van K. Beerschot V.A. 'coveren' voor hun medium.

Als gevolg van een chronisch plaatsgebrek op onze stadionparking organiseert K. Beerschot V.A. een regelmatige shuttledienst tussen het Olympisch Stadion en de parkeerplaatsen van het Kielsbroek aan de Emiel Vloorstraat, 2020 Antwerpen. Die shuttledienst vertrekt aan het tankstation aan het Kielsbroek vanaf twee uur voor de aanvang van de wedstrijd. Journalisten en fotografen kunnen op die manier vlot, tijdig en veilig het stadion bereiken.

Perszaal

De perszaal bevindt zich op de eerste verdieping, aan de achterzijde van de hoofdtribune van het Olympisch Stadion. Toegang via de trap net voorbij de ingang van het logecomplex. Bovenaan de trap rechts afslaan, richting Bar Grisar, eerste deur rechts.

Deze ruimte wordt twee uur voor aanvang van de wedstrijd geopend voor alle media, en biedt plaats aan 50 personen. In de perszaal zijn voldoende communicatielijnen en stroomtoegangen/stopcontacten aanwezig.

Danny Geerts is op wedstrijddagen het aanspreekpunt voor de aanwezige persrelaties. Bij zijn afwezigheid neemt Patrick Bijnens deze taken over. Jef Hellemans houdt als syndicus van sportspress.be toezicht op het vlotte verloop in perszaal en perstribune.

Ongeveer een halfuur na afloop van de wedstrijd wordt in de perszaal een persconferentie met beide trainers gehouden.

 

Perstribune

De perstribune bevindt zich links in de hoofdtribune en is vanuit de perszaal te bereiken via de trap die rechtstreeks naar de hoofdtribune leidt.

Die perstribune is gereserveerd voor alle media, met uitzondering van TV-pers en fotografen, en bestaat uit twee lange rijen zitjes. In totaal zijn er 52 zitplaatsen beschikbaar, met alle technische faciliteiten.

Het wifi-paswoord is beschikbaar bij Danny Geerts en Patrick Bijnens.

Officiële shirts 22/23

Shop nu op de webstore