Beerschot is een familie

United By 13

WE ARE 13

‘One family’ moet meer zijn dan een slogan. De supporters bestuursleden, medewerkers, spelers, trainers en vrijwilligers moeten zich verbonden voelen en maken allemaal deel uit van de club.  Beerschot neemt verschillende initiatieven om dit gevoel te creëren en te versterken.

SUPPORTERSAVONDEN

Beerschot organiseert elk seizoen supportersavonden waarop alle fans welkom zijn en vragen kunnen stellen aan het bestuur en leden van de technische staf. Daarna wordt er samen een pint gedronken.

ARMATA VIOLA

Armata Viola is de sfeergroep van Beerschot en organiseert elk seizoen meerdere sfeeracties. De club ondersteunde al enkele initiatieven. Er wordt dit seizoen  een structurelere en intensere samenwerking bekeken en besproken.

KOM OP TEGEN KANKER VOOR BEERSCHOT SUPPORTERS

Supporter Pierre De Wispeleir helpt al jaren Beerschotsupporters met kanker. Hij krijgt daarvoor de hulp van vrijwilligers en supportersclubs. Ook de club helpt en ondersteunt het project. Er worden voorzieningen getroffen om, indien mogelijk, de zieke supporters te ontvangen bij thuiswedstrijden. Elk seizoen zijn er 2 spelers die peter zijn van het project. Onlangs ging het grootste deel van de opbrengst van de verkoop van knuffelberen naar de supporters met kanker. De 600 beertjes waren in enkele dagen uitverkocht.

INTERACTIE MET SPELERS

Beerschot onderneemt verschillende initiatieven om een band te creëren tussen z’n supporters en het team. Onze spelers en trainers zijn regelmatig aanwezig op kleine en grote events voor de supporters. Ook daarvoor werkt Beerschot samen met supportersverenigingen. Zo heeft ‘Wij zijn Beerschot’ de traditie van een worstenbroden- en appelbolavond weer opgepikt. Net als in 2019 zullen ook begin 2020 de spelers aanwezig zijn.

POSITIEVE EN FANATIEKE BELEVING

De aanhang onderscheidt Beerschot van vele andere clubs. Beerschot wil in de toekomst de verschillende supportersverenigingen nog meer motiveren en steunen om de ploeg steeds aan te moedigen, op hun typische manier: Ludiek, origineel en fanatiek. De club zal hierover overleggen en acties en initiatieven ondersteunen waar mogelijk. Zo rijpt oa het idee bij de supporters om een cantus in te richten met Beerschotliederen.

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Beerschot wil z’n naam en het voetbal gebruiken om mensen samen te brengen en zich beter te doen voelen in onze maatschappij. Het werkt daarvoor samen met de Pro League, de stad Antwerpen en sociale partners. Beerschot wil in eerste instantie een actieve rol spelen in de buurt van het Olympisch Stadion. Het werkt lokale projecten uit op het Kiel, in Wilrijk en in Hoboken.

YOUNITED BEERSCHOT

In januari 2019 richtte Beerschot een Homeless Team op. Alle volwassenen die het op een of andere manier moeilijk hebben, zijn welkom, niet alleen dak- of thuislozen. Het team kreeg daarom de naam Younited Beerschot. De spelers krijgen elke week gratis training in het indoor voetbalcentruim Garrincha in Hoboken. Beerschot Younited  neemt regelmatig deel aan tornooien. Dit project loopt in samenwerking met de stad Antwerpen, de Pro League en Younited Belgium.

OPEN STADION

Beerschot stelt letterlijk z’n stadion open. Verschillende buurtgroepen en wijkwerkingen van het Kiel hebben al overleg gepleegd met en op Beerschot. Ook het district en de stad Antwerpen maken meer en meer gebruik van het Olympisch Stadion voor events en acties.

THINK PINK

Think Pink vraagt aandacht voor mensen met en het onderzoek naar borstkanker. Een van de partners van Think Pink is DCA, dat ook hoofdsponsor en mede-eigenaar is van Beerschot. Een keer per jaar werken Think Pink en Beerschot samen een actie uit op het Kiel waarvan de opbrengst naar Think Phink gaat.

HET KIEL

Beerschot zal in 2020 een nieuwe en ambitieuze buurtwerking opzetten waarbij het de club, de bewoners, de sociale partners, de lokale organisaties en de lokale overheid verbindt en doet samenwerken. Beerschot zal in eerste instantie z'n naam en sport gebruiken om de Kielenaars samen te brengen. In dit breed gedragen project is ook plaats voor cultuur en ondersteuning.

 

Officiële shirts 22/23

Shop nu op de webstore