LE BEERSCHOT EST UNE FAMILLE

Communauté

United by 13, zo voelen we ons. Dat dragen we uit. Naast voetballen trachten we zoveel meer te doen dan dat. Over de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze club, een jeugdacademie die vertegenwoordigd word door een groot aantal spelers, sympathisanten, buurtbewoners, liefdadigheidsorganisaties en noem maar op. Wij proberen als organisatie al deze mensen in verbinding te brengen met één gemeenschappelijke factor, Beerschot.

Er zijn heel wat projecten waar de club mee bezig is, hierbij volgen we vier United by 13-pilaren. Die proberen wij als club zo goed mogelijk in onze maatschappelijke projecten naar boven te brengen en ook naar de buitenwereld, als een eenheid, uit te dragen

Eerst en vooral kan een club nooit draaien zonder samenwerking. Alles staat of valt bij ons met het engagement voor de club en voor elkaar. Zo trachten we met heel wat partners samen te werken, die onze club of buurt een warm hart toe dragen. Denk maar aan onze supportersverenigingen, maatschappelijk geëngageerde organisaties, het wijknetwerk, maar ook instanties als de Pro League, stad Antwerpen of commerciële partners voor de club. Voor ons moet er niet alleen samenwerking zijn op het veld, maar ook ernaast.

Naast deze eerste steunpilaar, proberen we als club in te zetten op gezondheid. Het spreekt voor zich dat we als een topsportclub een gezonde levensstijl hoog in het vaandel dragen. Wij proberen, opnieuw in samenwerking, met organisaties zoals Younited en Kom Op Tegen Kanker een gezonde levensstijl aan te moedigen. Naast de reeds gekende organisaties tracht onze commerciële cel steeds partnerschappen af te sluiten met bedrijven die ons Beerschot DNA vertegenwoordigen.

Ook inclusie is voor ons een heel belangrijke factor in onze huidige samenleving. Als club willen wij een representatie zijn van de samenleving, dit kan enkel en alleen maar door in verbinding te staan met de mensen rondom ons. We proberen door onze draagkracht als club ook een inclusieve omgeving tussen vrijwilligers, supporters, stafleden en onze buurt te bewerkstelligen. Door verbinding te zoeken met de buurt en een samenwerking af te sluiten met de stad Antwerpen proberen we gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen vallen het best samen te brengen onder de noemer ‘aangename wijk voor iedereen’.

Onze vierde, en tevens laatste, pilaar is opleiding en tewerkstelling. We proberen de mensen die in contact komen met ons niet enkel kortstondig te helpen, maar ze op een structurele en gefundeerde manier verder te helpen in hun levens. Wij proberen als club op verschillende manieren opleiding en tewerkstelling te bieden. Zo is het kiezen van ons personeel en vrijwilligers niet zozeer gericht op bewezen prestaties, maar meer op het benutten van hun potentieel. Dit kan alleen maar door onze mensen goed op te leiden en te begeleiden. Daarnaast stellen wij ook ons stadion open voor de mensen van Ligo Antwerpen, een groepering die perfect aansluit bij onze waarden.

Deze vier hoekpilaren zouden een vreemd zicht zijn als we het niet omkaderen met een goede structuur en werking. Beerschot tracht om steeds verbindend, inspirerend en stimulerend voor de dag te komen om de thema’s die hier beschreven staan tot een sterk sociaal en maatschappelijk beleid te laten ontwikkelen.