CLUB NIEUWS, COMMUNITY NIEUWS

Beerschot werkt samen met UZA en DCA aan project Reach

Samen met partner DCA zet Beerschot zijn schouders onder het project REACH van het UZA. Een wetenschappelijk onderzoek dat de impact van luchtverontreiniging bij gezonde kinderen meet. Vandaag werd de samenwerking afgetrapt op het jeugdcomplex van Beerschot aan het universiteitsplein. “Om ploeg van ‘t Stad te zijn, moet je vooral de ploeg voor ’t Stad zijn.”

“Met REACH gaan we bij het UZA onderzoeken wat luchtverontreiniging doet met de gezondheid van kinderen”, vertelt prof Stijn Verhulst, diensthoofd kindergeneeskunde en kinderlongarts bij het UZA. “We vermoeden dat luchtverontreiniging een impact kan hebben op de longen en op het hart- en vaatstelsel. Kinderen zijn op dat vlak de meest kwetsbare groep, omdat zij nog in volle ontwikkeling zijn. Schade die opgelopen wordt tijdens die ontwikkeling, kan dus een impact hebben op latere leeftijd.”

“Vandaag voerden we de eerste kwantitatieve metingen uit op een aantal jeugdspelers van Beerschot”, gaat prof Verhulst verder. “Bij de spelers werden zowel op het Universiteitsplein, als op de bist in Wilrijk tests afgenomen. Zo konden we de korte termijneffecten van het verschil in luchtkwaliteit in een groene omgeving en een stedelijke omgeving meten.”

“Dit was de eerste stap in deze samenwerking”, weet Finn Van der Kaa, hoofd marketing bij Beerschot. “Beerschot wil een verbindende rol spelen tussen DCA, het UZA en de rest van onze partners. Zo zal de club bijvoorbeeld in samenwerking met hen een gala en een veiling organiseren waar onze partners en fans hun steentje kunnen bijdragen. Om helemaal aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen zullen er ook knuffelberen verkocht worden waarvan telkens een deel van de opbrengst aan het project wordt geschonken.”

“De eerste contacten werden gelegd door onze Head of Medical Nick Jansen.”, gaat Van der Kaa verder. “Als club willen we ons steeds meer inzetten voor de Stad. Want om ploeg van ’t Stad te zijn, moet je vooral de ploeg voor ’t Stad zijn. Daarom dat deze samenwerking ook verder gaat dan louter financiële hulp voor het project. Door mee z’n schouders onder dit project te zetten, wil de club ook extra aandacht geven aan luchtvervuiling en de effecten daarvan op onze stad.”

Bij DCA is gedelegeerd bestuurder en voorzitter van Beerschot Francis Vrancken ook tevreden met de samenwerking. “Bij DCA leveren we ook buiten de werkvloer inspanningen om maatschappelijke projecten te ondersteunen.  Dit sluit aan bij onze bedrijfscultuur en versterkt onze betrokkenheid bij wat er leeft in de samenleving waar we actief deel van uitmaken.”

“Met onze steun aan het project REACH dragen we ook ons steentje bij in dit belangrijke onderzoek”, vult Isabelle Huybrechts, hoofd communicatie en marketing van DCA aan. “Kinderen zijn immers onze toekomst en mee investeren in hun gezondheid is daarbij cruciaal.  We ondersteunen het onderzoek niet alleen financieel maar geven het ook een extra dynamiek door samen met de mensen van Beerschot een aantal benefietacties te organiseren.”